Teambuilding

Gradnja timov je izziv, ki ga mnoga podjetja rada rešujejo tudi na kreativne načine, v naravi, oz. na lokacijah zunaj svojih prostorov. Dobro organiziran team building z jasno začrtanimi cilji lahko odločilno vpliva na odnose znotraj podjetja in pripomore k organiziranosti, storilnosti in dobremu počutju tima.